Tospråklige lærerstudenters erfaringer med gruppearbeid: Skremmende og konfliktfylt eller demokratisk og lærerikt?

Forfattere

  • Brit Synnøve Steinsvik
  • Grethe Hilditch

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n16.129

Resumé

Tospråklige lærerstudenter som har sin oppvekst
og utdanningsbakgrunn fra andre land og skolesystemer
enn det norske, ser ut til å møte en rekke
språklige og kulturelle utfordringer i møtet med
det norske utdanningssystemet på høyskole- og
universitetsnivå.. En av dem er å samarbeide i grupper,
noe som dette ser ut til å være en ny og ukjent
arbeidsmåte for mange av disse studentene.
I denne artikkelen presenterer og drøfter vi tospråklige
lærerstudenters erfaringer med gruppearbeid
basert på en undersøkelse vi har gjennomført.
Resultatene fra studien tyder på at disse studentene,
i likhet med andre studenter opplever at det
kan være krevende å samarbeide, men at de også
støter på flere og mer sammensatte utfordringer
enn norske studenter. Blant annet forteller de at
overgangen til mer demokratiske samarbeidskulturer
hvor de måtte hjelpe hverandre og arbeide mot
et felles mål, har vært krevende og ukjent. Det tok
for eksempel lang tid før de skjønte at alle måtte ta
et felles ansvar og bidra til å få gjennomført oppgaven.
Erfaringene våre fra denne studien bør kunne
inngå i en større diskusjon som kan være nyttig
for lærerutdannere som møter studenter som har
utdanningsbakgrunnen sin fra andre læringskulturer
enn den norske.

Downloads

Publiceret

2014-05-01

Citation/Eksport

Steinsvik, B. S., & Hilditch, G. (2014). Tospråklige lærerstudenters erfaringer med gruppearbeid: Skremmende og konfliktfylt eller demokratisk og lærerikt?. CEPRA-Striben, (16), 76–85. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n16.129

Nummer

Sektion

Artikler