Evalueringens nuancer – et blik på evalueringens definition inden for uddannelsesverdenen

  • Charlotte Jensen

Resumé

Evaluering er blevet en gennemsyrende del af den
pædagogiske verden, men en kontekstuel definition
af pædagogisk evaluering er tilsyneladende stadig
en mangelvare. Denne artikel søger at belyse evalueringens
karakter og definition inden for pædagogikken
for derigennem at anskueliggøre nødvendigheden
af en diskussion af evalueringsbegrebets
kontekstuelle definition. En diskussion, som belyser
hensigtsmæssigheden af de nuværende definitioner
og den eventuelle nødvendighed af en ny definition.
Dette er dog kun første spadestik, og området er
stort. Derfor vil jeg her begynde med at etablere en
diskussion i relation til uddannelsesverdenen og opfordre
andre til at tage del i diskussionen.
Publiceret
2008-02-01
Citation/Eksport
Jensen, C. (2008). Evalueringens nuancer – et blik på evalueringens definition inden for uddannelsesverdenen. CEPRA-Striben, (01), 9-15. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n01.206