Læring fra en evaluering af Vidensportalen - fra forskningsbaseret viden til praktisk handlen?

Forfattere

  • Ulf Hjelmar
  • Anne Mette Møller
  • Aske Scott Graulund

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n17.137

Resumé

I de senere år har der været stigende fokus på at
anvende forskningsbaseret viden og evidensbaserede
politikker i det sociale arbejde med henblik på at
gøre det sociale arbejde mere effektivt. En del af
denne proces har været lanceringen af vidensportaler
til at formidle viden fra forskning og ny praksis.
I denne artikel ser vi på, hvordan en evaluering af
en vidensportal om udsatte børn og unge kan hjælpe
os med at forstå de vigtigste udfordringer, vi står
over for på dette område. Artiklen slutter med at
anføre, at vidensportaler kan bidrage til at understøtte
anvendelsen af viden i praksis – også kaldet
”viden-til-handling-processer” – men at det er
væsentligt at integrere disse portaler i en bredere
strategi til udbredelse og skabelse af viden.

Downloads

Publiceret

2015-02-01

Citation/Eksport

Hjelmar, U., Møller, A. M., & Graulund, A. S. (2015). Læring fra en evaluering af Vidensportalen - fra forskningsbaseret viden til praktisk handlen?. CEPRA-Striben, (17), 46–53. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n17.137

Nummer

Sektion

Artikler