Evidensbevægelsen i spændingsfeltet mellem sikker viden og ikke-viden

Forfattere

  • Karen Borgnakke

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n17.134

Resumé

Evidensbevægelsens fokus på viden om ’hvad, der virker’ er vigtigt også for udviklingen af en praksis-orienteret uddannelsesforskning. Men samtidig er
der tendenser i evidensbevægelsen, der bekymrer.
Trods hensigten risikerer evidensmodellernes vidensproduktion og praksis-anbefalinger at få skær af at være pseudokonkret virksomhed. Og
selv om evidensprincipper hævder metodisk sys-
tematik i dataindsamlinger og effektmålinger, så
mangler afklaring af forskningsspørgsmål og ana-
lyse af resultaterne empirisk stringens og skarp-
hed. I artiklen forfølges de bekymrende tendenser.
Samtidig fremanalyserer artiklen gennemgående træk ved evidensmodellerne og deres relation til forskningsstrategier og forskningsopgaver. Effektmålingernes dilemma eksemplificeres og iden-
tificeres i spændingsfeltet mellem sikker viden,
common sense og ikke-viden

Downloads

Publiceret

2015-02-01

Citation/Eksport

Borgnakke, K. (2015). Evidensbevægelsen i spændingsfeltet mellem sikker viden og ikke-viden. CEPRA-Striben, (17), 22–31. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n17.134

Nummer

Sektion

Artikler