Evidensbaseret, socialt arbejde

Forfattere

  • Morten Ejrnæs

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n17.132

Resumé

Relevante, gyldige og troværdige undersøgelsesresultater som grundlag for praksis burde være idealet for såvel socialt arbejde som lægeligt arbejde. Evidensbasering er imidlertid omdiskuteret i socialt arbejde, mens det i lægelig behandling er ukontro-versielt. Effekten af lægelig behandling kan hyppigt opgøres med naturvidenskabelige metoder. I socialt arbejde kan indsatsen derimod sjældent beskrives præcist, og det er kompliceret at udrede og doku-mentere, at det er indsatsen, der har skabt en eventuel effekt. Traditionel medicinsk effektforskningsmetodik kan derfor sjældent anvendes succesfuldt i socialt arbejde. Der er i socialt arbejde behov for evidens i form af andre typer kvantitative opgørelser. Det gælder størrelsen af effekten af forskellige arbejdsmetoder i socialt arbejde, afdækning af sociale problemers hyppighed under forskellige betingelser og endelig udbredelse af forskellige typer faglighed blandt professionelle praktikere.

Downloads

Publiceret

2015-02-01

Citation/Eksport

Ejrnæs, M. (2015). Evidensbaseret, socialt arbejde. CEPRA-Striben, (17), 6–11. https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n17.132

Nummer

Sektion

Artikler