CEPRA-striben nr. 27: Inklusion i en testkultur - deadline 1. juni 2020

2020-03-13

Siden 2010 har grundskolerne samtidig skulle gennemføre obligatoriske og frivillige nationale test i en række fag på samtlige klassetrin. De nationale test er baseret på et adaptivt princip og blev bl.a. indført for at skulle understøtte lærernes arbejde og styrke skolens evalueringskultur. Spørgsmålet er imidlertid, om nationale test og de styringslogikker, der følger med i anvendelsen af disse, understøtter skolens bestræbelser på at skabe en mere inkluderende skole. Dagsordenen omkring test i skolen på den ene side og dagsordenen om inklusion på den anden er tæt knyttet til internationale organisationer som OECD og UNESCO. Fordringen om såvel øget testkultur som øget inklusion er således forankret i internationale strømninger. Dilemmaet mellem dagsordenen om test og bestræbelserne om en mere inkluderende skole forekommer både på policy og -praksisniveau.

Temanummeret søger artikler, der beskæftiger sig med ovenstående paradoks. Hvordan udspiller det sig i praksis? Hvilke pædagogisk og didaktiske problemstillinger manifesterer sig i at skabe gode inkluderende undervisning med deltagelsesmuligheder for alle i en skole, der er præget af en øget testkultur og accountability? Hvilke betydninger har deltagelse i test for børns oplevelser af mestring og af at høre til skolens fællesskaber? Hvordan spiller det ind at skole og dagtilbud er blevet stærkt læringsmålstyret? Hvilken rolle spiller det offentlig-private samarbejde om udvikling af både elektroniske og ikke-elektroniske test og evalueringsværktøjer, der er vokset frem i perioden?