Pædagogisk improvisation

Forfattere

  • Dorthe Riis Kristensen UCN, pædagoguddannelsen
  • Sarah Palle Leegaard UCN, pædagoguddannelsen

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n1.232

Resumé

Sarah Palle Leegaard og Dorthe Riis Kristensen indleder deres artikel ”Pædagogisk improvisation” med at konstatere, at ”begrebet pædagogisk improvisation er en definition på pædagogens grundlæggende faglighed på højde med det at trække vejret”. Når vi trækker vejret ind, tager vi dét til os, som sker omkring os, og når vi puster ud, giver vi noget til omgivelserne. Der er tale om en essentiel tilstedeværelse, der sidestilles med den empatiske relation, som er grundlæggende for at kunne indgå i en professionel relation i praksis og tage ansvar for at skabe udviklingsrum for andre. Begrebet pædagogisk improvisation er udviklet i forbindelse med et forskningsprojekt, hvor Sarah Palle Leegaard og Dorthe Riis Kristensen har fokus på det, de betegner som pædagogens upåagtede faglighed i skoleregi. Hensigten er at udvikle en tydelig fagforskel i henholdsvis lærer- og pædagogprofessionen med henblik på at styrke samarbejdet. På baggrund af undersøgelser i praksis i form af bl.a. interviews med lærere og pædagoger, iagttagelser af situationer fra samarbejdet i klasserummet samt oplæg og praktiske øvelser i pædagogisk improvisation (dans) redegør artiklen for, hvordan de deltagende lærere og pædagoger undervejs i processen finder ind til en fælles forståelse af begrebet pædagogisk improvisation. Artiklen konstaterer, at der i styrkelsen af lærer- og pædagogsamarbejdet er behov for mere dialog (en debatkultur) om forskel i faglighed pædagog og lærer imellem. Desuden må pædagoger og lærere udvikle handlingskulturer – såvel i praksis som i uddannelsesregi – hvor vi debatterer på baggrund af en praksis, vi har synliggjort for hinanden.

Downloads

Publiceret

17-08-2017

Citation/Eksport

Kristensen, D. R., & Leegaard, S. P. (2017). Pædagogisk improvisation. UCN Perspektiv, (1). https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n1.232