Mentalisering igennem videofeedback og bevægelsesleg

Video som kontekstuelt redskab – til udvikling af mentaliseringsevnen hos børn med autisme i folkeskolen

Forfattere

  • Aske Glindvad Nørgaard pædagoguddannelsen, UCN
  • Anette Bentholm pædagoguddannelsen, UCN

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n10.500

Resumé

Antallet af børn med autismespektrumforstyrrelser (ASF) er stigende i Danmark. En af de bagvedliggende årsager til, at de er udfordrede på bl.a. gensidighed i sociale samspil, er en nedsat evne til at mentalisere. I denne artikel vil vi undersøge, om videofeedback (VF) kan skabe basis for udvikling af mentaliseringsevnen. Der tages afsæt i Uta Friths forståelse af begrebet mentalisering i relation til ASF og Susan Harts tilgang til mentalisering, der bidrager til forståelse af de processer, der foregår i hjerne og krop. Empirien er baseret på seks bevægelsesseancer på en folkeskole med fire elever med ASF og fire elever uden ASF. Deltagende videoobservationer samt ustrukturerede interviews kombineret med VF med eleverne blev anvendt som metode. Med afsæt i analysen ser vi tegn på, at VF kan fremme implicitte kropslige erfaringer og udvikle den eksplicitte mentaliserende tænkning hos målgruppen af børn med ASF.

Downloads

Publiceret

21-12-2021

Citation/Eksport

Glindvad Nørgaard, A., & Bentholm, A. (2021). Mentalisering igennem videofeedback og bevægelsesleg: Video som kontekstuelt redskab – til udvikling af mentaliseringsevnen hos børn med autisme i folkeskolen. UCN Perspektiv, (10), 64–71. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n10.500