Vejledning af unge

Vejledning – i et neuropædagogisk perspektiv

Forfattere

  • Tina Klinkby pædagoguddannelsen, UCN

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n10.499

Resumé

Denne artikel undersøger og kommer med forslag til, hvordan en neuropædagogisk tilgang kan anvendes
i vejledning af unge. Problemstillingen i artiklen og vejledningen tager udgangspunkt i dialogen mellem
vejleder og den unge. Artiklens praksisperspektiv er belyst gennem et kvalitativt fokusgruppeinterview,
der omhandler en gruppe vejlederes erfaringer og refleksioner over, hvordan der kan arbejdes med en
neuropædagogisk tilgang til kommunikation og med vejleders egen rolle i dialogen. Der er arbejdet med
og reflekteret over kommunikation på flere niveauer, så der appelleres til både sanser, emotioner og
refleksion.
Vejlederne har bl.a. udviklet et dialogværktøj til brug i vejledningen, som viser, hvordan sanser, krop og emotioner
i praksis kan bidrage til, at den unge reflekterer over egen situation og uddannelse. Den neuropædagogiske
tilgang er anvendt til både fagligt at reflektere over eksisterende praksis og til at udvikle nyt.

Downloads

Publiceret

21-12-2021

Citation/Eksport

Klinkby, T. (2021). Vejledning af unge: Vejledning – i et neuropædagogisk perspektiv. UCN Perspektiv, (10), 55–63. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n10.499