Neuropædagogik og omverdenperspektiver

Perspektiver på teamsamarbejdet i folkeskolen

Forfattere

  • Anni Mortensen pædagoguddannelsen, UCN
  • Charlotte Thomsen pædagoguddannelsen, UCN

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n10.498

Resumé

I et forskningsprojekt bag denne artikel er lærere og skolepædagoger gennem to år blevet fulgt. Dette med
henblik på at undersøge, på hvilken måde neuropædagogisk viden har indflydelse på teamets samarbejde
og kommunikation om og refleksioner over elevernes trivsel, læring og læringsparathed. Der er i projektet
anvendt interview og videoobservation til dataindsamling, og de involverede lærere og skolepædagoger
har deltaget aktivt i analyserne af datamaterialet med Design-Based Research som metodisk rammesætning.
Data viser, hvordan deres fortællinger og refleksioner ændrer sig, i takt med at de får en neuropædagogisk
forståelse af sammenhæng mellem de neuropædagogiske kernebegreber hjerne, krop og omverden
og det udvidede kognitionsbegreb. Dette med en særlig opmærksomhed på, hvilken indflydelse omverdenen
har på eleverne. Omverdenen skal i denne sammenhæng forstås som skolekulturen og lærernes og skolepædagogernes
fortællinger om og relationer til eleverne.

Downloads

Publiceret

21-12-2021

Citation/Eksport

Mortensen, A., & Thomsen, C. (2021). Neuropædagogik og omverdenperspektiver: Perspektiver på teamsamarbejdet i folkeskolen. UCN Perspektiv, (10), 45–54. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n10.498