Mad og måltider i et neuropædagogisk perspektiv

Forfattere

  • Merete Sand pædagoguddannelsen, UCN
  • Ulla Hvid Damtoft pædagoguddannelsen, UCN

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n10.496

Resumé

Måltider er dagligt tilbagevendende begivenheder, som kræver kendskab til, viden om og refleksioner over måltidets kompleksitet. Artiklens empiriske grundlag viser, at måltidet ofte ikke har formulerede pædagogiske mål, men er præget af tilfældigheder og den enkelte medarbejders værdier. Ny forskning viser, at måltidet ikke prioriteres som en væsentlig pædagogisk aktivitet.
Formålet med artiklen er at synliggøre de dilemmaer og den kompleksitet, der er forbundet med måltidet, samt belyse, på hvilken måde et neuropædagogisk perspektiv kan kvalificere det specialpædagogiske arbejde.
Empirien i artiklen er en case baseret på fire eksamensopgaver, som analyseres ud fra neuropædagogikkens genstandsfelt.
Artiklens resultat viser, hvordan den neuropædagogiske tilgang kan udvikle nye synteser og give nye forudsætninger for refleksioner.
I artiklen konkluderes det, at kompleksiteten i måltidet består af indre, ydre og relationelle processer, og at observation, refleksion og analyse af borgerens tegn kan give større forståelse for borgerens adfærd i et hjerne-, krop- og omverdenperspektiv.

Downloads

Publiceret

21-12-2021

Citation/Eksport

Sand, M., & Hvid Damtoft, U. (2021). Mad og måltider i et neuropædagogisk perspektiv. UCN Perspektiv, (10), 28–35. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n10.496