Hvordan kan Neuropædagogik og Fundamentals of Care kvalificere sygeplejen til mennesker med demens?

Forfattere

  • Rikke Brændgaard Sørensen sygeplejerskeuddannelsen, UCN
  • Diana Schack Thoft sygeplejerskeuddannelsen, UCN
  • Siri Lygum Voldbjerg sygeplejerskeuddannelsen, UCN

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n10.495

Resumé

Baggrund: Demenssygdom har store konsekvenser for mennesker med demens, og uden helbredende behandling forsøges en række tiltag, herunder brugen af neuropædagogik, til at forstå mennesker med demens. Yderligere er der en stigende forskningsinteresse inden for begrebsrammen Fundamentals of Care (FoC) og demens, men det er uudforsket, hvordan neuropædagogik og FoC kan bidrage til demensområdet.
Formål: Artiklens formål er at reflektere over, om og hvordan neuropædagogik og begrebsrammen FoC kan bidrage til at kvalificere sygeplejen til mennesker med demens.
Design og metode: Denne artikel tager udgangspunkt i en case om Johanne, som har demens. Der reflekteres over casen i forhold til litteratur om neuropædagogik og FoC.
Resultat: Neuropædagogik og FoC kan bidrage til en mere holistisk forståelse for mennesker med demens og medarbejdernes ansvar ift. etablering og vedligeholdelse af en relation. Ved hjælp af neuropædagogikken fokuseres bl.a. på relationen, livskvalitet og læring, hvor sygeplejen ud fra FoC rummer den kompleksitet, det er at opfylde patienters behov. Kvalificering af sygeplejen vil afhænge af medarbejdere, ledelse og de ydre rammer.
Konklusion: Ved at fokusere på både neuropædagogik og FoC kan det ud fra et teoretisk perspektiv være muligt at opnå en større forståelse for mennesker med demens og dermed yde en mere kvalificeret pleje og omsorg.
Perspektivering: Der er behov for empirisk at undersøge, om man opnår en kvalificeret pleje og omsorg for mennesker med demens ved at anvende et neuropædagogisk perspektiv og begrebsrammen FoC i praksis.

Downloads

Publiceret

21-12-2021

Citation/Eksport

Brændgaard Sørensen, R., Schack Thoft, D., & Lygum Voldbjerg, S. (2021). Hvordan kan Neuropædagogik og Fundamentals of Care kvalificere sygeplejen til mennesker med demens?. UCN Perspektiv, (10), 16–27. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n10.495