Lærer og pædagogsamarbejdet i udeskole

Et eksempel fra Skørping Skole

Forfattere

  • Frank Storgaard UCN Pædagoguddannelsen

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n3.302

Resumé

Samarbejdet mellem lærer og pædagog i udeskole er kun sporadisk beskrevet i Danmark. På landsplan ser det ud til at pædagoger ofte deltager i udeskoleaktiviteter, således er hovedparten af udeskolen i indskolingen bemandet med ca. lige mange lærere og pædagoger (Ejbye-Ernst, 2015, s.223). I et forsknings-udviklingsprojekt på UCN fra 2016-2017, har forfatterens intentioner været at se nærmere på dette samarbejde. Projektet har været et samarbejde mellem lærer og pædagoguddannelsen om udeskole og hvordan lærere og pædagoger kan samarbejde om at skabe udeskole på en måde, således det bidrager til børnenes trivsel, motivation og læring. Artiklen tager afsæt i en 2. klasse på Skørping Skole og deres tur ud i Rold Skov for at arbejde med stedbaseret læring i dansk. Formålet har været at se nærmere på de udsagn, som læreren og pædagogen giver udtryk for. Der er fokus på de værdier og kvaliteter, der kan opnås gennem det etablerede samarbejde mellem de to medarbejdere på Skørping Skole. På dagen, hvor vi fulgte klassen, havde de besøg af et filmhold fra Filmkompagniet, som skulle lave en film om lærer-pædagogsamarbejdet og stedbaseret undervisning. De fremkomne citater stammer fra interviews i forbindelsen med filmen. Artiklen bygger på både observationer og interviews, der til sammen undersøger, hvilke temaer der bidrager til det gode samarbejde. Den foreløbige konklusion er at lærer-pædagogsamarbejde i udeskole er meget værdifuldt. Det bygger på tillid og respekt for hinandens forskellige fagligheder og ikke mindst en ledelse, der bakker samarbejdet op. Der er afsat tid til fælles forberedelse og fælles refleksion, men det har også krævet, at pædagogen har måtte tydeliggøre sine kompetencer over for ledelse og andre samarbejdspartnere.

skørping.png

Når 2 er dobbbelt så godt - lærer og pædagogsamarbejde i udeskole

Forfatterbiografi

Frank Storgaard, UCN Pædagoguddannelsen

Lektor

Downloads

Publiceret

17-06-2018

Citation/Eksport

Storgaard, F. (2018). Lærer og pædagogsamarbejdet i udeskole: Et eksempel fra Skørping Skole. UCN Perspektiv, (3), 50–53. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n3.302

Nummer

Sektion

Artikler