Stedbaseret undervisning

  • Frank Storgaard UCN Pædagoguddannelsen

Resumé

I udeskole knyttes undervisningen til steder, hvor der er mulighed for at eleverne kan lære et fag på nye måder i en ny specifik kontekst. Stederne, hvor undervisningen skal foregå udvælges nøje i lærerens didaktiske overvejelser. Det udvalgte steds muligheder for at arbejde med undervisningens faglige indhold, kan berige undervisningen med nye perspektiver på et fag og dermed også skab en anderledes og mere værdifuld læring, end den eleverne opnår i den traditionelle klasseundervisning. Denne artikel vil gennemgå, hvad stedbaseret undervisning er, og hvilke didaktiske overvejelser der er nødvendige for at inddrage stedets læringspotentiale.

Forfatterbiografi

Frank Storgaard, UCN Pædagoguddannelsen
Lektor
Publiceret
2018-06-17
Citation/Eksport
Storgaard, F. (2018). Stedbaseret undervisning. UCN Perspektiv, (3), 14-23. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n3.280
Sektion
Artikler