At se skoven for bare træer

Potentialer og udfordringer ved at gå i skoven med elever på 6. klassetrin i dansk

  • Marianne Oksbjerg UCN Læreruddannelsen

Resumé

Der har historisk set været fremført mange argumenter for at tage eleverne med ud af skolen i skoletiden. Hvad enten aktiviteten har heddet lejrskole, ekskursion, studietur, udeskole eller ganske enkelt ’at være på tur’, har disse aktiviteter været meget forskelligt fagligt begrundet eller anskuet. I denne artikel betones vigtigheden af at tænke udeskoleaktiviteter i dansk sammen i længere forløb, som foregår både inde og ude. I artiklen inddrages to eksempler på dansk i skoven på 6. klassetrin. Med disse to eksempler fra praksis er det artiklens hensigt at pege på potentialer og udfordringer ved at inddrage ture i skoven som del af danskfaglige undervisningsforløb.

Publiceret
2018-06-17
Citation/Eksport
Oksbjerg, M. (2018). At se skoven for bare træer. UCN Perspektiv, (3), 34-41. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n3.273
Sektion
Artikler