Æstetik og portfolio – når portfolio bliver synlig på væggen

Forfattere

  • Karen Stine Egelund UCN, Pædagoguddannelsen
  • Pernille Sams UCN Pædagoguddannelsen
  • Kirsten Kofoed Hyldahl UCN, Pædagoguddannelsen

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n1.238

Resumé

Udviklingen af portefolio-undervisningen på pædagoguddannelsen.
Med reformen af pædagoguddannelsen i 2014 blev der som grundlag for flere eksamener indført aflevering af en præsentationsportfolio. Denne nye eksamensform lægger op til, at de studerende gennem uddannelsen fastholder og dokumenterer deres læring i en læringsportfolio, som de så ”plukker” fra til præsentationsportfolien. Da det ligeledes er nationalt formuleret, at præsentationsportfolien, ud over et skriftligt produkt, skal indeholde ” en eller flere produkttyper, eks. film, billedmateriale og lyd ”, har det været vigtigt for os at udvikle et værktøj, der både støtter de studerendes daglige arbejde med læringsportfolien, udvikler og støtter deres æstetiske processer og formsprog samt løfter deres refleksionsniveau i forhold til både eget og andres arbejde.
Vores undersøgelse tog afsæt i en antagelse om, at ved, at vi fra starten af uddannelsen, præsenterer de studerende for et værktøj, der gør læringen synlig og helt naturligt inddrager æstetiske processer og produktioner, vil bidrage til ovenstående.
Vi har derfor udviklet et nyt begreb – en vægportfolio!
Vi vil i denne artikel argumentere for at vægportfolien understøtter personlig, fælles og faglig læring hos pædagogstuderende.

 Se også filmen, der hører til artiklen:
https://www.youtube.com/watch?v=yMuyZgaws2k

Downloads

Publiceret

2017-08-17

Citation/Eksport

Egelund, K. S., Sams, P., & Hyldahl, K. K. (2017). Æstetik og portfolio – når portfolio bliver synlig på væggen. UCN Perspektiv, (1). https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n1.238