Telemedicinsk hjemmemonitorering under kompliceret graviditet

Hvordan oplever jordemødre teknologien og implementeringen heraf, og hvilke udfordringer og potentialer kan identificeres?

Forfattere

  • Jane Hyldgaard Nielsen jordemoderuddannelsen, UCN
  • Ingrid Jepsen jordemoderuddannelsen, UCN
  • Stine Aistrup Eriksen jordemoderuddannelsen, UCN
  • Rikke Damkjær Maimburg jordemoderuddannelsen, UCN

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n14.556

Resumé

På landets større hospitaler tilbydes flere gravide med et kompliceret graviditetsforløb at blive fulgt tæt via hjemmemålinger af både mors og fosters sundhedstilstand som et supplement til indlæggelse – betegnet telemedicin eller hjemmemonitorering. Dette er et relativt nyt tilbud, med meget sparsom viden om, hvordan implementeringen opleves af sundhedsprofessionelle.
Formålet med projektet er derfor at undersøge, hvordan jordemødre, der arbejder med hjemmemonitorering, oplever kvaliteten af dette tilbud samt implementeringen heraf på et af landets større hospitaler. Jordemødrenes oplevelse blev indsamlet via semistrukturerede interviews med i alt ni jordemødre med direkte involvering i hjemmemonitorering.
Analysen heraf viste, at jordemødrene anså området som vigtigt og meget relevant for jordemødre. Generelt havde de en positiv indstilling til hjemmemonitorering, hvilket de begrundede med, at brugerne var meget glade for tilbuddet. Omvendt var der fortsat flere konkrete bud på forskellige udviklingspunkter, herunder udfordringer med teknologi og tværfagligt samarbejde.

Downloads

Publiceret

08-02-2024

Citation/Eksport

Nielsen, J. H., Jepsen, I., Eriksen, S. A., & Maimburg, R. D. (2024). Telemedicinsk hjemmemonitorering under kompliceret graviditet: Hvordan oplever jordemødre teknologien og implementeringen heraf, og hvilke udfordringer og potentialer kan identificeres?. UCN Perspektiv, (14), 59–67. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n14.556