Etiske overvejelser og problematikker

i forbindelse med udvikling, opsætning og anvendelse af en demens-tracking-løsning

Forfattere

  • Diana Schack Thoft Forskningscenter for Sundhed og Anvendt Teknologi, UCN
  • Henrik Munk Hvarregaard Teknologi og Business, UCN

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n14.555

Resumé

Demens er en samlet betegnelse for en række sygdomme, som bl.a. medfører hukommelses- og orienteringsproblemer. Samtidig kan personen begynde at vandre, hvilket kan føre til bekymringer for personen med demens og for familien. Løsningen kan være brug af en demens-trackingløsning.
I denne artikel præsenteres etiske overvejelser vedrørende involvering af mennesker med demens i forhold til at udvikle en demens-tracking-løsning. Ligeledes sættes der fokus på de etiske forhold, der gør sig gældende ved opsætning og anvendelse af en sådan løsning i en plejehjemskontekst. Metoder anvendt til dataindsamling var fokusgruppeinterview og kontekstuel undersøgelse.
I artiklen diskuteres behovet for viden om demens, en omsorgsetisk tilgang samt anvendelsen af teknisk udstyr fra et sikkerhedsmæssigt brugerperspektiv. Slutteligt konkluderes, at mennesker med demens kan bidrage til udvikling af en demens-tracking-løsning, hvis etiske og moralske hensyn tages. Ligeledes at udstyr til overvågning kan være sikkert, men ikke hvis dette anvendes uhensigtsmæssigt.

Downloads

Publiceret

08-02-2024

Citation/Eksport

Thoft, D. S., & Hvarregaard, H. M. (2024). Etiske overvejelser og problematikker: i forbindelse med udvikling, opsætning og anvendelse af en demens-tracking-løsning. UCN Perspektiv, (14), 49–58. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n14.555