Patienternes perspektiv på den elektroniske ankomststander på en røntgenafdeling

Et mixed methods-studie

Forfattere

  • Anne Vinther Jensen radiografstuderende, UCN
  • Josefine Steen Mygind radiografstuderende, UCN
  • Tanja Nygaard Laurberg  Sørensen radiografstuderende, UCN
  • Susanne Hjorth Hansen radiografuddannelsen, UCN

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n14.553

Resumé

Dette projekt er inspireret af en observation i praksis, hvor en patient havde problemer under registreringen af sin ankomst ved den elektroniske stander.
Tidligere studier viser, at brugen af ankomststander mindsker den gennemsnitlige ventetid for patienterne og arbejdsbyrden for sekretærerne. Et andet studie med patienternes perspektiver viser, at de adspurgte patienter generelt er kritiske over for ankomststanderen, og at mødet med denne er følelsesmæssigt fjernt.
Formålet med dette studie er at undersøge patienternes oplevelse af elektroniske ankomststandere på røntgenafdelingen.
Dette studie anvender ”mixed methods”. På baggrund af forskningsspørgsmål udarbejdes observations- og interviewguide. Efterfølgende observeres 46 patienter på en røntgenafdeling, og to interviewes. Data fra observationer og interviews analyseres ved brug af hhv. deskriptiv statistik og kodning.
Studiet konkluderer, at over halvdelen af de observerede patienter oplever problemer med ankomststanderen. De interviewede patienter oplever ikke de store problemer med ankomststanderen, men de mister den tryghedsfornemmelse, det giver, når de kommunikerer med sekretærerne.

Downloads

Publiceret

08-02-2024

Citation/Eksport

Jensen, A. V., Mygind, J. S.,  Sørensen, T. N. L., & Hansen, S. H. (2024). Patienternes perspektiv på den elektroniske ankomststander på en røntgenafdeling: Et mixed methods-studie. UCN Perspektiv, (14), 38–48. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n14.553