Overforbrug af teknologi

Hvorfor overvåges lavrisikofødsler med kontinuerlig kardiotokograf, når evidensbaseret viden anbefaler håndholdt teknologi ved lavrisikofødsler?

Forfattere

  • Ingrid Jepsen jordemoderuddannelsen, UCN

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n14.552

Resumé

Der ses en stigende anvendelse af teknologi under både graviditet og fødsel. Brugen af teknologi medfører valg, f.eks. om overvågning af fosterets hjertelyd og kvindens ve-arbejde skal foregå med håndholdt teknologi (træstetoskop og/eller doptone) eller udføres ved hjælp af teknologi såsom en kardiotokograf (CTG-maskine).
Umiddelbart forventer mange, at øget teknologisk overvågning medfører bedre resultater for fosteret. Forskning viser dog, at brugen af CTG til lavrisikofødsler medfører flere indgreb og komplikationer for moderen, uden at barnets tilstand forbedres.
Formålet med denne undersøgelse er at undersøge og prøve at forstå, hvorfor jordemødre både nationalt og internationalt bruger CTG til ukomplicerede fødsler på trods af evidensbaserede anbefalinger om at anvende håndholdt teknologi til overvågning af hjertelyd. Metoden er fokusgruppeinterviews i hhv. Norge, Australien, New Zealand og Danmark. Resultaterne viser, at jordemoderen tildeler CTG’en forskellige roller som f.eks.: babysitter, jordemoderens partner, en ansvars-tager, en, der ”har din ryg”, men også en, der forstyrrer fødslen. De roller, CTG’en kan indtage/tildeles, ser ud til at forme jordemødrenes brug af CTG mere end de evidensbaserede retningslinjer.

Downloads

Publiceret

08-02-2024

Citation/Eksport

Jepsen, I. (2024). Overforbrug af teknologi: Hvorfor overvåges lavrisikofødsler med kontinuerlig kardiotokograf, når evidensbaseret viden anbefaler håndholdt teknologi ved lavrisikofødsler?. UCN Perspektiv, (14), 30–37. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n14.552