Projekt IDEAHL

Pårørendes og sundhedsprofessionelles syn på at støtte digitale sundhedskompetencer hos borgere med kronisk fysisk sygdom.

Forfattere

  • Jacob Østergaard Madsen ergoterapeutuddannelsen og Forskningscenter for Sundhed og Anvendt Teknologi, UCN
  • Charlotte Brun Thorup radiografuddannelsen og Forskningscenter for Sundhed og Anvendt Teknologi, UCN
  • Anesofie Bengtsen samfunds-, eksport- og formidlingsuddannelserne, UCN
  • Lisa Korsbakke Emtekær Hæsum sygeplejerskeuddannelsen, UCN

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n14.551

Resumé

Baggrund: Borgere med kroniske fysiske sygdomme udfordres i et digitaliseret sundhedsvæsen. I håndteringen af egen sygdom er de afhængige af hjælp fra pårørende og sundhedsprofessionelle, som derfor er vigtige informationskilder til, hvad der kan støtte digitale sundhedskompetencer hos borgere med kroniske fysiske sygdomme.
Formål: At afdække, hvordan borgere med en kronisk fysisk sygdom kan støttes i deres digitale sundhedskompetence, set fra de pårørendes og de sundhedsprofessionelles perspektiv.
Metode og analysetilgang: En online spørgeskemaundersøgelse dannede baggrund for fire samskabende workshops med pårørende og sundhedsprofessionelle. Manifest indholdsanalyse blev anvendt til analyse af data fra workshops.
Konklusion: Ifølge pårørende og sundhedsprofessionelle kan forenkling af digitale tjenester og data, hjælp til navigation, bedre kommunikation imellem systemer, et ledelsesmæssigt fokus på sundhedsprofessionelles evne til at dokumentere borgernes digitale sundhedskompetence og en øgning af sundhedsprofessionelles viden om og evne til at afdække borgernes digitale sundhedskompetence støtte borgere med en kronisk fysisk sygdom i deres digitale sundhedskompetence.

Downloads

Publiceret

08-02-2024

Citation/Eksport

Madsen, J. Østergaard, Thorup, C. B., Bengtsen, A., & Hæsum, L. K. E. (2024). Projekt IDEAHL: Pårørendes og sundhedsprofessionelles syn på at støtte digitale sundhedskompetencer hos borgere med kronisk fysisk sygdom. UCN Perspektiv, (14), 18–29. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n14.551