Undervisning i og med teknologi i sundhedsprofessionsuddannelserne

En analyse på bekendtgørelsesniveau

Forfattere

  • Daniel Ramskov fysioterapeutuddannelsen, UCN
  • Anna Marie Lassen ergoterapeutuddannelsen, UCN
  • Louise Lilleøre Kjeldsen jordemoderuddannelsen, UCN

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n14.550

Resumé

En forudsætning for, at det fulde potentiale af den øgede digitalisering og teknologiinddragelse i sundhedsvæsenet opnås, er i høj grad medarbejdernes teknologiforståelse og teknologikompetencer. Mange medarbejdere i sundhedsvæsenet har taget deres uddannelse på en sundhedsprofessionsfaglig grunduddannelse, underlagt en uddannelsesbekendtgørelse. Formålet med denne artikel var derfor at undersøge udgangspunktet for undervisning i og med teknologi på sundhedsprofessionsuddannelserne. Med udgangspunkt i formålet blev der udarbejdet et framework præget af både evidens og interviews med interessenter. Frameworket blev udviklet som en spørgeguide med 11 spørgsmål. Det bekendtgørelsesbestemte udgangspunkt for undervisning i og med teknologi blev undersøgt med udgangspunkt i fysioterapeut-, ergoterapeut-, jordemoder- og sygeplejerskeuddannelsen. Det vurderes, at der eksisterer adskillige mangler og begrænsninger i undervisningen i og med teknologi. Alle fire bekendtgørelser indeholder dog gode muligheder for involvering af teknologi på flere meget relevante områder. Men indtil undervisningen i og med teknologi defineres på bekendtgørelsesniveau, vil undervisningen i og med teknologi på sundhedsuddannelserne muligvis være påvirket af en række ulemper.

Downloads

Publiceret

08-02-2024

Citation/Eksport

Ramskov, D., Lassen, A. M., & Kjeldsen, L. L. (2024). Undervisning i og med teknologi i sundhedsprofessionsuddannelserne: En analyse på bekendtgørelsesniveau. UCN Perspektiv, (14), 8–17. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n14.550