Isbryderen

Kan en legende tilgang til læring bryde fastfrosne forståelser og opleves af de studerende som et værdifuldt bidrag til deres uddannelse og praksis?

Forfattere

  • Louise Lund Breil Pædagoguddannelsen, UCN

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n12.531

Resumé

Når en kompetencemålsstyret kvalificeringsforståelse er dominerende diskurs i praktikken, udgrænses ”ikke planlagte” aspekter i uddannelsessammenhænge, hvilket fastfryser de studerende i et fokus på, hvordan aktiviteter kan dokumentere det krævede læringsudbytte (Rothuizen et al., 2020).
Baseret på fokusgruppeinterview med pædagogstuderende i forbindelse med prøvehandlingen “Isbryderen” vil denne artikel belyse, hvordan en legende tilgang kan bryde isen for studerende ved at tilbyde andre måder at forstå og værdisætte aktiviteterne i deres uddannelse og praksis. 
Det analytiske afsæt er Carol Bacchis (2009) blik for problematiseringer suppleret med Dorte Marie Søndergaards (2005) forståelse af subjektivering.
Artiklen tilbyder indsigt i, hvordan en legende tilgang til læring kan være en meningsfuld platform, hvor tilfældighed og uforudsigelighed afbalanceres med det element af kontrol, der giver aktiviteten værdi for deres studie og pædagogiske praksis. Værdien knytter de studerende til, at den legende tilgang til læring kan udvide deres egne og deres målgruppes handlemuligheder i den pædagogiske praksis. 

Downloads

Publiceret

13-04-2023

Citation/Eksport

Breil, L. L. (2023). Isbryderen: Kan en legende tilgang til læring bryde fastfrosne forståelser og opleves af de studerende som et værdifuldt bidrag til deres uddannelse og praksis?. UCN Perspektiv, (12), 59–68. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n12.531