Levende cases

kreativ udforskning af handleovervejelser gennem refleksive øverum.

Forfattere

  • Stine Bylin Bundgaard Pædagoguddannelsen, UCN
  • Anja Nielsen Pædagoguddannelsen, UCN
  • Anne Rosborg Wegener Pædagoguddannelsen, UCN

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n12.530

Resumé

Artiklen udspringer af et forsknings- og udviklingsprojekt med udgangspunkt i et kreativt genbesøg af den traditionelle, didaktiske ramme for casearbejde (Stake, 1995; Simmons, 2009).
Formålet er at undersøge, hvordan vi gennem refleksive øverum giver studerende mulighed for at kvalificere handleovervejelser gennem udforskende og kreative processer (Schön, 1983, 2013; Hammershøj, 2012; Rosa, 2021). Herfra udledes forskningsspørgsmålet: Hvordan kan der gennem levendegørelse af cases skabes større rum for studerendes kreative udforskning og kvalificerende refleksion over handleovervejelser?
Det empiriske materiale baseres på kvalitative interviews med studerende og fagprofessionelle samt evalueringer af den didaktiske model for levende cases. Evalueringen kvalificerer modellen om mødet mellem professionel praksis og uddannelse med fokus på impulser, kreativ udforskning og dialog, der kan bidrage til kvalificering af de studerendes handleovervejelser.
Det konkluderes, at levende cases bidrager til en erfaringsbaseret måde at inddrage casestudier i mødet mellem uddannelse og professionel praksis, hvor kreativ udforskning og refleksion er omdrejningspunktet. 

Downloads

Publiceret

13-04-2023

Citation/Eksport

Bundgaard, S. B., Nielsen, A., & Wegener, A. R. (2023). Levende cases: kreativ udforskning af handleovervejelser gennem refleksive øverum. UCN Perspektiv, (12), 47–58. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n12.530