Legepersonligheder i en professionsfaglig kontekst

Forfattere

  • Giselle Christoffersen Pædagoguddannelsen, UCN
  • Dorte Westmark Læreruddannelsen, UCN
  • Mary Anne Kristiansen Pædagoguddannelsen, UCN

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n12.529

Resumé

Leg og legens kvaliteter har de seneste år fået mere opmærksomhed på de danske professionshøjskoler bl.a. under rammen af det nationale program Playful Learning. Undervisningen på pædagog- og læreruddannelsen har derfor haft et særligt fokus på, hvordan den legende tilgang til læring kan udvikles eksplorativt og didaktisk understøtte motiverende undervisning.
Fokus i denne artikel har været at undersøge de studerendes særlige legepræferencer, deres legepersonligheder og de legekvaliteter, der indgår i disse, for derudfra at undersøge koblingen til motiverende undervisning. Med udgangspunkt i empiri fra en refleksiv proces, med 150 studerende fordelt i grupper efter legepersonlighed, undersøges, hvordan man som underviser kan anvende denne viden i undervisningen.
I artiklen konkluderes, at de studerendes primære legepersonligheder er stærkt koblet til deres individuelle erfaringer og subjektive interesser. Derudover skaber en faglig drøftelse af dette forudsætninger for forståelsen af de studerendes oplevelse af motivationen i læreprocessen.
Endvidere kan en sådan drøftelse danne ramme for en didaktisk faglig bevidsthed om legende tilgange i egen undervisningspraksis.

Downloads

Publiceret

13-04-2023

Citation/Eksport

Christoffersen, G., Westmark, D., & Kristiansen, M. A. (2023). Legepersonligheder i en professionsfaglig kontekst. UCN Perspektiv, (12), 36–46. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n12.529