Professionsdannende didaktik

Kreativitet som drivkraft skaber arbejdsfællesskaber og professionsdannende didaktik på pædagoguddannelsen

Forfattere

  • Anja Nielsen Pædagoguddannelsen, UCN
  • Rikke Christiansen Pædagoguddannelsen, UCN

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n12.528

Resumé

Artiklens formål er at videregive erfaringer fra et udviklingsprojekt, der handler om, hvordan kreativitet kan være drivkraft for at skabe professionsdannende didaktik, der kan understøtte professionsdannelse i den målstyrede undervisning på pædagoguddannelsen.
Artiklen indeholder indledning og formål, der præsenterer ideen og formålet med artiklen.
Herefter præsenteres metoden og udviklingsprojektets teoretiske grundlag, hvor professor og kreativitetsforsker Lene Tanggaards kreativitetsmodel (2016) møder filosof og professor Donald Schöns (2013) begreb om den reflekterende praktiker. Derudover beskrives, hvordan dialogisk aktionsforskning har været til inspiration i udviklingsprojektet. Inden konklusionen beskrives to aktionsprocesser, der er pågået i udviklingsprojektet.
Empirien i artiklen baserer sig for det første på semistrukturerede kvalitative interviews med pædagogstuderende, som er anvendt til refleksion og udvikling på evaluerings- og planlægningsmøder for underviserteamet. For det andet baserer empirien sig på produkter, som pædagogstuderende har udarbejdet i temaopgaver undervejs i modulet.

Downloads

Publiceret

13-04-2023

Citation/Eksport

Nielsen, A., & Christiansen, R. (2023). Professionsdannende didaktik: Kreativitet som drivkraft skaber arbejdsfællesskaber og professionsdannende didaktik på pædagoguddannelsen. UCN Perspektiv, (12), 26–35. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n12.528