Legende didaktik

på videregående uddannelser: eksempler og erfaringer fra lærer- og pædagoguddannelserne.

Forfattere

  • Tina Klinkby Pædagoguddannelsen, Neuropædagogisk Kompetencecenter, UCN

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n12.527

Resumé

Artiklen omhandler den udfordring, det kan være at anvende en legende tilgang i undervisningen på en videregående uddannelse. Hvordan kan leg omsættes og betones didaktisk, for at legen bliver et relevant begreb i didaktikken på en videregående uddannelse?
Legende didaktik bliver her i artiklen belyst gennem fire underviseres eksperimenterende arbejde med at anvende leg som en del af deres undervisning på lærer- og pædagoguddannelserne. I fire individuelle kvalitative interviews betoner underviserne bl.a. begreberne deltagelse, refleksioner og meningsfuldhed i de didaktiske designs som betydningsfulde opmærksomhedspunkter.
Den legende tilgang påvirker særligt undervisernes didaktiske valg ved, at der tænkes opgaver og aktiviteter ind i undervisningen, hvor kroppen er en del af undervisningen. Fx som i rollespil eller i et kunstnerisk, musisk, mediebaseret eller praktisk udtryk.
Analysen af interviewene er foretaget ud fra dele af John Deweys læringsforståelse og pædagogiske filosofi, grundet hans tilgang til uddannelse og læring, hvor handling, eksperimenter og refleksion anvendes til at opnå læring og nye erfaringer.

Downloads

Publiceret

13-04-2023

Citation/Eksport

Klinkby, T. (2023). Legende didaktik: på videregående uddannelser: eksempler og erfaringer fra lærer- og pædagoguddannelserne. UCN Perspektiv, (12), 17–25. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n12.527