Dyrk dit legende selv

Om elevers oplevelse med at dyrke deres legende selv, og hvordan dette styrker samspil i mødet med den virkelige verden koblet til bæredygtighed.

Forfattere

  • Rikke Gaardsdal Pædagoguddannelsen, UCN

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n12.526

Resumé

Som en del af Playful Learning-programmet i UCN arbejdes der i undervisningen med udviklingen af en mere legende tilgang med et ønske om at udvikle til fremtidens kernekompetencer gennem kreativitet, legende læring og praksisrelaterede muligheder.
Som følge heraf er i 2022 gennemført et undervisningsforløb baseret på følgende problemformulering: ”Hvordan kan en praksisoplevelse skabe rum for legende læring, kreativitet og innovation i et bæredygtigt pædagogisk perspektiv?” 35 elever deltog fra den pædagogiske assistentuddannelse i modulet ”Kulturelle udtryksformer”, som omhandlede viden og erfaring med en håndværksmæssig værkstedsaktivitet.
Forløbet er didaktisk planlagt ud fra Playful Learnings tre principper: at skabe fælles forestillinger, at vove uforudsigelighed samt at insistere på meningsfuldhed. Kvalitative metoder er anvendt til at indsamle data, herunder observationer, feltnoter samt et fokusgruppeinterview. Analysearbejdet er udført ved hjælp af innovationsdiamanten (Darsø, 2019).
Konklusionen viser, at interagering med praksis understøtter elevernes refleksive kompetencer, og det at blive legende selv i et samspil.

Downloads

Publiceret

13-04-2023

Citation/Eksport

Gaardsdal, R. (2023). Dyrk dit legende selv: Om elevers oplevelse med at dyrke deres legende selv, og hvordan dette styrker samspil i mødet med den virkelige verden koblet til bæredygtighed. UCN Perspektiv, (12), 6–16. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n12.526