Professionsforståelser på tværs af grænser

Studerendes refleksioner og erfaringer med et Erasmus+-samarbejde på læreruddannelser i Europa.

Forfattere

  • Camilla Damsgaard UCN, læreruddannelsen
  • Henriette Hjelm Hansen UCN, CFU
  • Christine Worm UCN, læreruddannelsen

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n11.515

Resumé

Artiklens hovedfokus er studerendes oplevelser og erfaringer med at indgå i et internationalt projekt, hvor forskellige kulturer,  professionsforståelser og pædagogiske anskuelser mødes. Udgangspunktet er en kvalitativ fokusgruppeundersøgelse foretaget med tre danske lærerstuderende (UCN), der har deltaget i det internationale Erasmus+-samarbejde DLAB2. Artiklen belyser de lærerstuderendes perspektiver på, hvilke muligheder og begrænsninger de har oplevet i samarbejdet om udviklingen
af undervisningsforløb, der har haft til hensigt at fremme changemaker-kompetencer hos mellemtrinselever i de deltagende lande gennem anvendelse af digitale teknologier.
I artiklen konkluderes, at de studerende både har stødt på udfordringer og potentialer, der primært vedrører kommunikation og kulturelle forståelser. De har styrket deres interkulturelle kompetence på en række punkter, der særligt vedrører bevidsthed om væsentligheden af klar kommunikation i internationalt samarbejde samt om vigtigheden af at tilgå arbejds- og kommunikationsprocesser med nysgerrighed og åbenhed. Endvidere konkluderes, at projektet har bidraget til en øget indsigt
i lærerprofessionen på tværs af landegrænser. Det gør sig især gældende i en pædagogisk didaktisk kontekst, hvor de studerende er blevet klogere på, hvilken viden, værdier, traditioner og holdninger der ligger til grund for egen forståelse af lærerrollen.

Downloads

Publiceret

19-09-2022

Citation/Eksport

Damsgaard, C., Hjelm Hansen, H., & Worm, C. (2022). Professionsforståelser på tværs af grænser: Studerendes refleksioner og erfaringer med et Erasmus+-samarbejde på læreruddannelser i Europa. UCN Perspektiv, (11), 16–25. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n11.515