Internationalt samarbejde identificerer 5 nøglekompetencer hos kommende STEM-lærerer

Forfattere

  • Maria Møller UCN, læreruddannelsen

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n11.514

Resumé

Der er i verden, Europa og Danmark stor opmærksomhed på, hvordan STEM-undervisning integreres i uddannelsessystemet. Denne artikel tager udgangspunkt i et igangværende internationalt forsknings- og udviklingsprojekt, hvor fire europæiske videregående uddannelsesinstitutioner undersøger, hvilke kompetencer lærerstuderende skal udvikle gennem deres uddannelse for at gennemføre problemorienteret integreret STEM-undervisning.
Artiklen består af to dele. Første del beskriver, hvordan projektet gennem tre faser er struktureret ud fra en model af en Design Research-proces kaldet Teori-Praksis-Teori-modellen. Design Research som undersøgelseslogik gør det muligt både at undersøge, hvilke kompetencer der er centrale for kommende STEM-lærere, og hvordan STEM-undervisning kan organiseres i læreruddannelsen, så studerende i højere grad forberedes til at gennemføre integreret STEM-undervisning. Anden del af artiklen udfolder projektets første fase. Fem nøglekompetencer for kommende STEM-lærere identificeres. De fem nøglekompetencer danner udgangspunkt for udviklede undervisningsdesign, som afprøves og evalueres i projektets anden og tredje fase.

Downloads

Publiceret

19-09-2022

Citation/Eksport

Møller, M. (2022). Internationalt samarbejde identificerer 5 nøglekompetencer hos kommende STEM-lærerer. UCN Perspektiv, (11), 6–15. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n11.514