Forankring af viden via praktik

Virtuelle prototyper i små og mellemstore virksomheder

Forfattere

  • Mikkel Gravgaard Antonsen UCN
  • Thorbjørn Borregaard UCN
  • Lasse Christiansen UCN Teknologi og Business
  • Bent Rosenkilde UCN

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n9.458

Resumé

Virtuelle prototyper, i form af 3D-CAD-modeller, indgår i mange sammenhænge, blandt andet som et redskab til design og analyse af produkter, eksempelvis komponenter, maskiner, tekstiler og møbler. Aftagerne til Professionshøjskolen UCN’s uddannelser inden for fremstillingsindustrien bruger kun virtuelle prototyper i begrænset omfang. Derfor har underviserne ved disse uddannelser tidligere forsket i, hvad barriererne er for brugen af virtuelle prototyper. Den genererede forskningsviden er blandt andet udbredt via studerende i praktik­ophold ved små og mellemstore virksomheder. Denne praktikantbaserede udbredelsesform har ikke samme skalerbarhed som mere almene netværks- og publikationskanaler. Den giver derimod en dybere forankring i den enkelte virksomhed, og den styrker således relationen mellem de studerende, videninstitutionerne og virksomhederne, der bidrager som praktikværter. Metodisk tager denne artikel udgangspunkt i empiri fra tre produktionsteknologstuderendes praktikophold. Data er indsamlet via semistrukturerede interviews og efterfølgende analyseret gennem en clusteranalyse (Gioia-metodikken). Formålet med denne artikel er at undersøge, i hvilket omfang og på hvilke måder de studerende via praktikophold kan bruges som medie til at udbrede forskningsbaseret viden til små og mellemstore virksomheder. Artiklen konkluderer, at studerende og praktikvirksomhederne deler læring og nye tekniske indsigter. Slutteligt drages perspektiver til andre brancher, ligesom betydningen for uddannelse og industri diskuteres.

Downloads

Publiceret

28-09-2021

Citation/Eksport

Antonsen, M. G., Borregaard, T., Christiansen, L., & Rosenkilde, B. (2021). Forankring af viden via praktik: Virtuelle prototyper i små og mellemstore virksomheder. UCN Perspektiv, (9), 68–74. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n9.458

Nummer

Sektion

Artikler