Internet of Things i Sundhedsbrug

En sikkerhedsanalyse

Forfattere

  • Henning Thomsen IT-uddannelserne, UCN
  • Simon Kongshøj UCN
  • Ib Helmer Nielsen UCN
  • Henrik Munk Hvarregaard UCN
  • Per Trosborg UCN

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n9.452

Resumé

Internet of Things (IoT) opnår stigende udbredelse i samfundet, herunder sundhedssektoren. Desværre er informationssikkerheden i disse enheder ofte mangelfuld. Der undersøges, om datatrafikken i et sundheds-IoT-system er forsvarligt sikret. IoT-systemet, som undersøges, er udlånt af en virksomhed og er et system til lokationssporing af demente personer. Sikkerhedsundersøgelsen bliver lavet med udgangspunkt i begreberne confidentiality, integrity og availability. Til at undersøge sikkerheden samt underbygge de fundne sårbarheder udarbejdes en litteraturundersøgelse, hvor informationen søges frem i udbredte tidsskrifter. Desuden laves en forsøgsopstilling til undersøgelsen. Ud fra undersøgelserne kan det ses, at der primært er udfordringer med sikkerheden ift. kodeord samt med kommunikationsprotokoller. Undersøgelserne resulterer i en tjekliste, hvor sårbarheder er listet, samt henvisning til begreberne C, I og A (confidentiality, integrity og availability), og der gives anbefalinger til håndtering af sårbarhederne. Denne tjekliste er tiltænkt IT-ansvarlige i kommuner, på plejehjem mv., som kan bruge listen ved indkøb af sundheds-IoT-udstyr. 

Downloads

Publiceret

28-09-2021

Citation/Eksport

Thomsen, H., Kongshøj, S., Nielsen, I. H., Hvarregaard, H. M., & Trosborg, P. (2021). Internet of Things i Sundhedsbrug: En sikkerhedsanalyse. UCN Perspektiv, (9), 37–44. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n9.452

Nummer

Sektion

Artikler