Holdninger til træbyggeri

Holdninger til paradigmeskiftet hen imod mere træbyggeri og de kommende krav om bæredygtighed i byggeriet

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n9.450

Resumé

Med baggrund i de kommende krav til bæredygtighed i byggeriet i forbindelse med regeringens klimamål for 2030 skal CO2-belastningen fra byggeprocessen reduceres. Træbaserede byggematerialer har ofte en lavere CO2-udledning end traditionelle materialer på nogle områder i byggeriet. Forskning peger på, at det kan være en del af løsningen, og dette bliver omtalt som et paradigmeskifte. Formålet med artiklen er at undersøge holdninger til træbyggeri. Der er interviewet tre forskellige aktører inden for forskellige brancher i byggeriet i Nordjylland. Der er opnået indsigt i deres strategier for bæredygtighed. Interviewene afdækker, at en funktionel tilgang til materialevalg er den foretrukne, hvilket harmonerer med nylig forskning inden for byggebranchen. Holdningerne til udviklingen imod bæredygtigt byggeri drives af lovgivning, selv om der også er en af de interviewede der i kraft af egne idealer arbejder i den retning. Mere træbyggeri kræver viden og uddannelse, fordi der er tale om et paradigmeskifte i byggeriet.

Downloads

Publiceret

28-09-2021

Citation/Eksport

Heiselberg, H. L. D., Selman, A. D., & Søgaard, L. (2021). Holdninger til træbyggeri: Holdninger til paradigmeskiftet hen imod mere træbyggeri og de kommende krav om bæredygtighed i byggeriet. UCN Perspektiv, (9), 92–100. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n9.450

Nummer

Sektion

Artikler