Fremstillingen af samarbejde i byggeriet

- en problematiseringsanalyse

Forfattere

  • Anne Klitgaard Aalborg University_University College of Northern Denmark
  • Stefan Christoffer Gottlieb Department of the Built Environment, Aalborg University https://orcid.org/0000-0002-2434-7768

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n9.449

Resumé

Baggrund: Samarbejde og bedre styring af processer anses som løsningen til den lave produktivitetsstigning i byggebranchen. Men forskning antyder, at en stram styring af processer kan hindre ændringer af selve processerne, hvilket er en forudsætning for problemløsning mod produktivitetsstigning.

Formål: Samarbejdet er i mange projekter styret af forskrifterne i ”Almindelige betingelser for bygge- og anlægsvirksomheder” (AB), hvorfor forståelsen af samarbejde i forskriften undersøges og relateres til, hvorvidt denne forståelse kan fremme produktivitet i branchen.

Metode: Igennem en problematiseringsanalyse skabes en forståelse for, hvilket syn på samarbejde der fremføres i den seneste revision af AB-forskriften, herunder hvilke tiltag der iværksættes for at styre aktørernes adfærd.

Resultater: Problemet, som er repræsenteret i betingelserne, er et problem angående et højt konfliktniveau. Problemet antages at kunne løses ved at styre de deltagende aktører vha. en række tiltag. Tiltagene skal sikre, at konflikter undgås. Løsningsforslaget i forskriften er svært for de deltagende aktører at anfægte.

Diskussion: Vi adresserer det iboende dilemma i bestemmelserne, hvor de udførende aktører ikke kan stille spørgsmål til den proces, som skal forbedre deres produktivitet, selvom deres spørgsmål måske kunne øge produktiviteten.

Konklusion: Fremstillingen af den nuværende forståelse af samarbejde på byggepladsen i det juridiske dokument kan muligvis medvirke til at undgå produktivitetstab i forbindelse med destruktive og ressourcekrævende konflikter, men det er usikkert, om denne forståelse for samarbejde medfører produktivitetsstigning.

Downloads

Publiceret

28-09-2021

Citation/Eksport

Klitgaard, A., & Gottlieb, S. C. (2021). Fremstillingen af samarbejde i byggeriet: - en problematiseringsanalyse. UCN Perspektiv, (9), 75–82. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n9.449

Nummer

Sektion

Artikler