Globalt mindset

Udvikling af globalt mindset – et kompetenceudviklings- og samskabelsesprojekt på Campus Skolevangen

Forfattere

 • Ulla Nielsby UCN
 • Line Brix Christensen UCN
 • Ditte Marie Jensen UCN
 • Mary Anne Kristiansen UCN

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n8.440

Resumé

Projektet er et empirisk tilrettelagt samskabelsesprojekt under internationalt udvalg på tværs af alle medarbejdergrupper på Campus Skolevangen (CSV) i Hjørring.

Ideen bag projektet var at udvikle et globalt mindset i form af styrket selvbevidsthed, nysgerrighed og værdsættelse af kulturel mangfoldighed. Den praksisbaserede viden, som udvikles i projektet, udspringer fra opbygningen af et globalt mindset, der imødekommer behovet for som uddannelsesinstitution at danne medarbejdere og studerende til interkulturelle kompetencer og samtidig styrke employabiliteten. Projektet tager afsæt i UCN’s internationale strategi 2020; at styrke et levende internationalt studiemiljø, tiltrække internationale undervisningskompetencer og skabe værdi gennem internationale samarbejder.

Projektet er tilrettelagt ud fra et idekatalog med afvikling af syv tværgående aktiviteter:

 • Indledende survey for alle ansatte på CSV samt afvikling af en fælles temadag under overskriften Globalt mindset og interkulturelle kompetencer
 • Opstartsdag med eksterne oplægsholdere og workshops
 • Studietur til Canada
 • Udvikling af fysisk studiemiljø
 • Kompetenceudviklende kurser for medarbejdere
 • Afsluttende survey
 • Formidling ved afvikling af international week samt formidling af projektet

På baggrund af de gennemførte aktiviteter udtrykker medarbejderne en stigende interesse for det internationale samarbejde på tværs af campus. Projektet har med udvikling af et globalt mindset formået at levendegøre UCN’s strategi, hvor erfaringerne fra CSV kan være bærende i en styrket internationaliseringsindsats, herunder Internationalization at Home (IaH).

Downloads

Publiceret

2020-12-17

Citation/Eksport

Nielsby, U., Christensen, L. B., Jensen, D. M., & Kristiansen, M. A. (2020). Globalt mindset: Udvikling af globalt mindset – et kompetenceudviklings- og samskabelsesprojekt på Campus Skolevangen. UCN Perspektiv, (8), 35–47. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n8.440