Illusionen om inklusion

Internationale studerendes perspektiver på læringsmiljøet ved læreruddannelsen, UCN

Forfattere

  • Anne Lassen Zakaria UCN
  • Louise Michelsen UCN

DOI:

https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n8.435

Resumé

I denne artikel præsenteres en kvalitativ semistruktureret fokusgruppeundersøgelse blandt udvekslingsstuderende, som har valgt at studere på læreruddannelsen (LU), Professionshøjskolen UCN (UCN). Artiklens fokus er primært på uddannelsens læringsmiljø med udgangspunkt i de studerendes perspektiver på, hvordan og i hvor høj grad miljøet virker inkluderende. Der tages afsæt i en teoretisk ramme inspireret af Bourdieus uddannelsessociologi og Leasks perspektiver på det formelle, uformelle og skjulte curriculum, herunder dets muligheder og begrænsninger i forhold til adgang til læring og inklusion fra et internationaliseringsperspektiv. Den væsentligste konklusion er, at denne gruppe studerende ofte føler sig overset på LU, da der kun stilles mangelfuld engelsksproget information til rådighed, og al anden information, der sendes til de studerende via e-mail, er på dansk. Desuden synes manglen på et internationaliseret curriculum i undervisningen at udfordre et inkluderende læringsmiljø for alle. Dette skyldes formodentlig, at der overordnet arbejdes med danske undervisningsplaner og uddannes til en national kontekst. Det ser ud til, at udsatheden af de internationale studerende øges, da deres viden og erfaring kun i meget begrænset omfang bringes i spil i nuværende strukturer, læringsmål og studieordning. Konsekvensen heraf er, at denne gruppe har svært ved at bidrage aktivt og finde deres ståsted, bl.a. i gruppearbejdet. Artiklen rundes af med en diskussion samt forslag til, hvordan et mere inkluderende læringsmiljø kunne realiseres ved en større bevidsthed om behovet for at eksemplificere og internationalisere i undervisningen samt igangsætte forskningsinitiativer for derved at bidrage aktivt til “Internationalisation at Home” (IaH) på LU.

Downloads

Publiceret

2020-12-17

Citation/Eksport

Zakaria, A. L., & Michelsen, L. (2020). Illusionen om inklusion: Internationale studerendes perspektiver på læringsmiljøet ved læreruddannelsen, UCN. UCN Perspektiv, (8), 9–16. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n8.435