Velkommen til UCNs platform for Open Access tidsskrifter.

Tidsskrifterne publiceres primært af ansatte/forskere/undervisere ved UCN. Alle tidsskrifter er Open Access og de fleste tidsskrifter er peer reviewed. Enkelte tidsskrifter er BFI udløsende.

Denne OJS platform administreres af UCN biblioteket. For yderlige oplysninger kontakt Louise Naomi Vetner lnv@ucn.dk eller Lone Hansen loh@ucn.dk


 

Tidsskrifter

 • UCN Perspektiv

  Alle har gavn af nye perspektiver

  Velkommen til UCN Perspektiv. Et online tidsskrift udgivet af University College Nordjylland (UCN). Her formidler vi centrale resultater af vores forskning og udvikling, til de professioner og erhverv vi uddanner til, samt til studerende og undervisere på professionshøjskoler og erhvervsakademier.

  Hvert tidsskriftsnummer har et særligt tema, der retter sig mod en målgruppe indenfor UCNs forskellige uddannelsesområder, f.eks. som første nummer ”Pædagogik og æstetik’ og andet nummer med temaet ’Finans’. Alle artikler bliver kvalitetssikret af den faste redaktion og en fagkyndig gæsteredaktør, tidsskriftet er open access (gratis for alle), og udkommer 2-3 gange om året.

  Spændvidden i temaerne for UCN Perspektiv siger noget om den mangfoldighed, der præger UCN. Både internt, men også i forhold til de brancher, erhverv og professioner vi uddannelser til.  Her vil vi gerne inspirere til nye og anderledes samarbejder mellem forskellige brancher, institutioner og os i UCN. Ikke bare for samarbejdets skyld, men fordi det skaber værdi for partnerne i samarbejdet.

  UCN Perspektiv er med i et nordisk projekt under Nordisk Råd, der handler om etablering af en bedre og mere kreativ formidling af de forsknings- og udviklingsprojekter vi er involveret i.

  Kontakt gerne redaktionen for kommentarer, kritik, evalueringer, tilbagemeldinger, ideer etc. 

 • CEPRA-striben

  Tidsskrift for Evaluering i Praksis
  Tidsskriftet formidler viden om evaluering i teori og praksis.
  En platform for seriøse debatter om evaluering, politik, forskning og erfaringer, hvor evaluering og dokumentation er mere end det, der kan måles og vejes. Her ligger også store potentialer for udvikling og rammesætning for udviklingsprocesser.