Wahl, C. “Digitale Medier Iagttaget: Udbredelsesmedier Eller Kommunikationspartner?”. UCN Perspektiv, nr. 9, september 2021, s. 30-36, doi:10.17896/UCN.perspektiv.n9.447.