Schmidt, J. R., T. Jessen, M. S. Reedtz, N. S. Stork, N. A. I. Petersen, og S. Elmose. ā€œUniversitariums Anderledeshed Styrker Elevers Naturfaglige Interesseā€. UCN Perspektiv, nr. 5, maj 2019, s. 20-33, doi:10.17896/UCN.perspektiv.n5.347.