[1]
T. Miller, “Forord”, UCN Perspektiv, nr. 4, s. 4–5, dec. 2018.