Glindvad Nørgaard, A. og Bentholm, A. (2021) “Mentalisering igennem videofeedback og bevægelsesleg: Video som kontekstuelt redskab – til udvikling af mentaliseringsevnen hos børn med autisme i folkeskolen”, UCN Perspektiv, (10), s. 64–71. doi: 10.17896/UCN.perspektiv.n10.500.