Toft Andersen, S. (2021) “Børns stressreaktion i mødet med dagtilbud: – et casestudie om pædagogisk personales arbejde med 0-6-årige børns stressreaktioner i dagtilbud”, UCN Perspektiv, (10), s. 7–15. doi: 10.17896/UCN.perspektiv.n10.494.