Glindvad Nørgaard, Aske, og Anette Bentholm. 2021. “Mentalisering Igennem Videofeedback Og bevægelsesleg: Video Som Kontekstuelt Redskab – Til Udvikling Af Mentaliseringsevnen Hos børn Med Autisme I Folkeskolen”. UCN Perspektiv, nr. 10 (december):64-71. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n10.500.