Wahl, Christian. 2021. “Digitale Medier Iagttaget: Udbredelsesmedier Eller Kommunikationspartner?”. UCN Perspektiv, nr. 9 (september):30-36. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n9.447.