Nielsby, Ulla, Line Brix Christensen, Ditte Marie Jensen, og Mary Anne Kristiansen. 2020. “Globalt Mindset: Udvikling Af Globalt Mindset – Et Kompetenceudviklings- Og Samskabelsesprojekt På Campus Skolevangen”. UCN Perspektiv, nr. 8 (december):35-47. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n8.440.