Nielsen, J. H., Jepsen, I., Eriksen, S. A., & Maimburg, R. D. (2024). Telemedicinsk hjemmemonitorering under kompliceret graviditet: Hvordan oplever jordemødre teknologien og implementeringen heraf, og hvilke udfordringer og potentialer kan identificeres?. UCN Perspektiv, (14), 59–67. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n14.556