Jensen, A. V., Mygind, J. S.,  Sørensen, T. N. L., & Hansen, S. H. (2024). Patienternes perspektiv på den elektroniske ankomststander på en røntgenafdeling: Et mixed methods-studie. UCN Perspektiv, (14), 38–48. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n14.553