Glindvad Nørgaard, A., & Bentholm, A. (2021). Mentalisering igennem videofeedback og bevægelsesleg: Video som kontekstuelt redskab – til udvikling af mentaliseringsevnen hos børn med autisme i folkeskolen. UCN Perspektiv, (10), 64–71. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n10.500