Toft Andersen, S. (2021). Børns stressreaktion i mødet med dagtilbud: – et casestudie om pædagogisk personales arbejde med 0-6-årige børns stressreaktioner i dagtilbud. UCN Perspektiv, (10), 7–15. https://doi.org/10.17896/UCN.perspektiv.n10.494