(1)
Christoffersen, G.; Westmark, D.; Kristiansen, M. A. Legepersonligheder I En Professionsfaglig Kontekst. UCN Perspektiv 2023, 36-46.